Registrere AS

Registrer AS på 5 minutter. Alle dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt, selskapet er klart til bruk på få dager.

Ny pris!

1 850,- + MVA.

Selskapsinformasjon:
Eiere/Deltagere:
Rollefordeling:

Legg først til personer, fordel deretter rollene her!

Signaturrett i selskapet:
Fordeling av signaturrett:
Aksjefordeling:

Antall aksjer per eier:

Pris å betale:

kr. 1 850,- + MVA.

Alle nødvendige dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt. For å registrere et AS i Foretaksregisteret tilkommer det etterskuddsvis gebyr fra det offentlige. Se gjeldene satser.

Jeg bekrefter herved å bestille Firmahjelp sin tjeneste. Jeg faktureres kr 1 850, - eks mva for denne tjenesten. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr på kr. 5666,- fra Brønnøysundregistrene for registrering av selskapet i Foretaksregisteret. Det er ikke lenger krav til at en revisor godkjenner åpningsbalansen, men det kan tilkomme gebyr fra din valgte bankforbindelse. Jeg er inneforstått med at FirmaHjelp ikke kan påvirke bankens behandlingstid av innskuddsbekreftelse. Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et aksjeselskap, og ikke spesifikk rådgivning eller "skreddersydde" stiftelsesdokumenter og vedtekter. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten.


Hjelp til bestilling?

Ring oss gjerne på tlf 22 00 80 70, vi står klare til å hjelpe deg. Vi vil uansett gå gjennom ordren med deg pr telefon før produksjon, slik at eventuelle feil og mangler vil bli rettet.

Sikker netthandel

All bestilling som krever betaling med bankkort/kredittkort foregår med en kryptert forbindelse verifisert av VISA og DIBS.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no