Om FirmaHjelp AS

FirmaHjelp ble etablert i 2003, og har i 10 år hjulpet gründere med å etablere virksomhet. Vi er i dialog med ett 20-talls nye kunder hver dag, og har hjulpet ca 20.000 bedriftseiere med å starte firma.

Vårt mål

Firmahjelp er å tilby gründere og entreprenører en uforpliktende samtalepartner vedrørende oppstart av firma. Vi skal gi deg uforpliktende rådgivning slik at du kan ta riktig valg for din nye virksomhet. Vi skal samtidig tilby våre kunder konkurransedyktige totalpakker til faste priser, for oppstart av virksomhet, endring av virksomhet og diverse myndighetskontakt.

Kompetanse og Kvalitet

Firmahjelp Vi har opparbeidet en lang erfaring innen vår bransje. Dette sammen med vårt fokus på faglig oppdatering og moderne verktøy, sikrer oss god kompetanse, kvalitet og leveringsdyktighet.

Kunden i
fokus

betyr for oss at vi aldri skal glemme hvorfor vi eksisterer: nettopp for å hjelpe våre kunder. Vi ønsker å etablere stabile kundeforhold, hvor den ansvarlige på oppdraget vil være aktiv i hele prosessen. Dette sikrer at problemstillinger og utfordringer løses så tidlig som mulig.

Tilgjengelighet for
våre kunder

Vi har fokus på å føre en løpende dialog med våre kunder og tilbyr 24-timers responsgaranti på deres henvendelser. Vi skal til en hver tid ha nok ressurser som sikrer god tilgjengelighet for dere som kunde. Hos oss vil også mindre og mellomstore kunder ha høy prioritet.


FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no