Vilkår for bruk av firmahjelp.no

Alt innhold på www.firmahjelp.no er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshaver er FirmaHjelp AS (org.nr. NO 912 168 638 MVA).

Krav

Innhold og design på nettsidene kan kun benyttes til personlig og ikke kommersiell bruk. Annen bruk, slik som salg eller videreformidling av informasjon på private eller kommersielle nettsider, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Deler av innholdet på nettsidene kan benyttes ved tilrettelegging for pekere fra andre nettsider, samt at utdrag av informasjon fra sidene kan benyttes ved kildehenvisning til www.firmahjelp.no.

Forbehold

Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men kan ikke garantere at alt innhold til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi gjør også oppmerksom på at produkter og vilkår kan bli endret.

Vi fraskriver oss derfor ansvar for innholdsmessige feil og for de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som en følge av bruk av informasjonen på våre nettsider.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no