Endring i selskap

Har du behov for å gjøre endringer i ditt selskap? Vi hjelper deg med å utarbeide riktig dokumentasjon for endringer i ditt selskap. Fyll ut skjemaet nedenfor og motta pristilbud på ønskede endringer innen 24 timer.

Endringer vi utfører (kun for eksisterende NUF-kunder)

  • Endring av styresammensetning
  • Endring av aksjonærsammensetning
  • Kapitalforhøyelser / Kapitalnedsettelser
  • Endring av selskapsnavn
  • Endring av Daglig leder eller kontaktperson
  • Endring av signaturrett / prokura
  • Endring av kontaktdetaljer
  • +++

Motta pristilbud på selskapsendringer

Fyll ut skjema nedenfor å beskriv så godt som mulig hvilke endringer du vil ha utført. Vi vil komme tilbake til deg med et pristilbud og hva vi trenger av informasjon fra deg for å kunne gjennomføre endringene i relevante registre.

Selskapsinformasjon

Kontaktperson:

Ønskede endringer

Beskriv ønskede endringer

Beskriv de endringer du vil ha utført, så vil du få et prisoverslag pr epost, før vi igangsetter endringsprosessen.

Jeg bestiller ved min signatur produksjon av endringsdokumenter. Jeg vil bli kontaktet på oppgitte epostadresse for prosedyre- og pris beskrivelse. Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste produksjon av standardiserte dokumenter, og ikke spesifikk rådgivning eller "skreddersydde" løsninger. Jeg er klar over at det kreves forhåndsbetaling før endringene iverksettes.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no