MVA registrering

Alle virksomheter som passerer en omsetning på 50 000 kroner i løpet av en tolvmåneders periode må foreta en momsregistering i Merverdiavgiftsregisteret, uavhengig av selskapsform. La oss håndtere MVA registrering for deg, fyll ut skjemaet nedenfor så produserer vi alle nødvendige dokumenter.

De aller fleste er MVA pliktige, men f.eks er undervisningstjenester, journalistisk tekst og kulturelle tjenester som teater og kunstutstillinger fritatt for moms, og slipper derfor også momsregistrering.

MVA registrering ved passering av 50.000 i omsetning

De fleste bedrifter har momspliktig omsetning. Når man passerer 50 000 i omsetning er man pliktig til å registrere seg i MVA registeret, og dette er en plikt som eieren er ansvarlig for å gjøre. Her gjøres det dessverre mange feil, noen glemmer å registrere seg, og noen legger på moms allerede på første omsetningskrone. I tillegg finnes det mange eksempler hvor formalia kravene for selve momsregistreringen ikke gjøres riktig. Unntaket er firmaer som forventer store utgifter (minst 250 000 kroner) i oppstartsfasen eller med sikkerhet vet at de kommer til å oppnå omsetning på over 50 000 innen tre uker etter oppstart. Da er det bedre å søke om forhåndsregistrering sammen med foretaksregistreringen.

Hva skjer når du bestiller MVA registering av FirmaHjelp?

Når du bestiller MVA registrering av FirmaHjelp sjekker vi at alt tilfredsstiller kravene til dokumentasjon og sender dette til Brønnøysundregistrene, samt at vi ringer deg opp ved bestilling for en gjennomgang for å kvalitetssikre opplysningene.

  • Vi gjennomgår bestillingen med deg på telefon
  • Vi sjekker om du faktisk kan MVA registreres
  • Vi kvalitetssikrer fakturaer og krav til dokumentasjon
  • Vi utarbeider søknaden og dokumentasjonen og laster dette opp til Altinn for din signatur og innsendelse
  • Vi gir deg våre råd på om du bør ha årlig eller kvartalsvis MVA betalinger

Bestill MVA registering

Fyll bestillingsskjema under, og last opp bilagene som dokumenterer at du har passert kr. 50 000 i omsetning så ordner vi resten for deg. En rådgiver ringer deg opp for en rask gjennomgang og kvalitetssikring av din bestilling før vi setter i gang så du kan være sikker på at alt blir korrekt.

kr. 1 000,- + MVA.

Selskapsinformasjon
Om MVA registrering

For å få registrert firmaet i mva registerert må firmaet først ha utstedt fakturaer over kr 50 000 eksl. mva. i løpet av de siste 12 månedene. Disse skal mva registeret ha som bevis før de tillater registreringen.

Pris å betale:

kr. 1 000,- + MVA.

Jeg bekrefter herved å bestille Firmahjelp sin tjeneste. Jeg faktureres kr 1000, - eks mva for denne tjenesten. Jeg er inneforstått med at denne tjenesten er registrering av opplysninger for mva registrering via altinn, og ikke spesifikk rådgivning eller "skreddersydde" løsninger. Firmahjelp kan kun hjelpe med registreringen dersom kunden leverer underlag som viser at omsetning på kr 50 000 er passert. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten.FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no