Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svare på dine spørsmål her, må du gjerne ringe oss på telefon 22 00 80 70 og snakke med en ekspert, helt gratis og uten forpliktelser. Alternativt kan du sende en epost til post@firmahjelp.no så får du svar innen 24 timer.

Registrer AS kr. 1.850,- + mva.

Svar: Vi tar en fast pris for alt arbeidet med å starte AS, for tiden utgjør dette kr 1.850,- eks mva. Du må selv dekke minimum aksjekapital på kr 30.000 og gebyret fra Brønnøysundsregisteret på kr 5.666. Du bruker aksjekapitalen til drift av din virksomhet, herunder gebyret fra Brønnøysundregisteret.

Svar: Du betaler med VISA eller MasterCard etter du har fylt ut bestillingskjemaet. Vi benytter 3Dsecure, som er den sikreste form for betaling over nett, hvor du må identifisere deg med din BANKid. For kunder som ikke har kredittkort, tilbyr vi fakturabetaling, under forutsetning av at du er kreditgodkjent og betaler et fakturagebyr.

Svar: Det må være minimum 1 person. Denne må være over 18 år og ha et personnummer, eller D-nummer for utenlandske borgere. Samtidig må du ha en gyldig gateadresse i Norge. Du må benytte et gyldig firmanavn (mer informasjon om hva som kreves av firmanavn finner du på bestillingskjemaet). Du kan ikke være fradømt retten til å drive virksomhet i Norge.

Svar:Du mottar alle dokumenter ferdig utfylt av oss innen 1 virkedag. Deretter må du i banken for å sette inn aksjekapitalen, og returnere signerte dokumenter med bankbekreftelsen tilbake til oss. Vi laster disse opp i Altinn samme dag som vi mottar de fra deg, du får deretter melding om å signere dokumentene direkte i Altinn. Det må også din bankforbindelse gjøre. Når dette er gjort bruker Brønnøysundsregisteret ca 2-3 dager på å behandle dette avhengig av deres kapasitet. Se behandlingstid hos Brønnøysundregisteret. Prosessen er avhengig av når du får gjort dine oppgaver og bør normalt ta 2-5 virkedager. Trenger du et aksjeselskap raskere anbefales AS på dagen hvor du får et orgnummer samme dag som bestillingen og du slipper din del av oppgavene.

Svar: Når du bestiller er ikke selskapet etablert enda, og du bruker ditt private kort til å betale våre gebyrer. Disse pengene kan du når som helst tilbakebetale fra ditt selskap ved å benytte kvitteringen som bilag. Dette gjelder også gebyret fra Brønnøysundsregisteret, om du også betaler dette fra privat konto.

Svar: Det er praktisk mulig å benytte fysiske ting som aksjekapital (tingsinnskudd), men verdiene av disse tingene må bekreftes av en revisor. Da det ikke lenger er krav til å bruke revisor for å starte AS, blir dette en fordyrende måte å stifte et aksjeselskap på, og det tar mer tid. Siden kravet om aksjekapital er satt ned til 30.000 anbefaler vi heller å fremskaffe disse 30.000 kronene i kontanter, for så å benytte aksjekapitalen for å kjøpe disse eiendelene etter at selskapet er registrert. FirmaHjelp leverer ikke stiftelse av aksjeselskap med tingsinnskudd.

Svar: Noen banker tar betalt for å attestere kapitalinnskuddet i Altinn, andre gjør det gratis, mens noen få fremdeles nekter å gjøre dette i det hele tatt. Vi anbefaler deg å undersøke hvordan din bank forholder seg til dette. Vi prøver å være så oppdaterte som mulig på hvilke banker som gir best service, men ber om forståelse for at vi ikke kan være 100% sikre. Vi er blitt kjent med at følgende banker utførere denne jobben uten gebyr: Sparebank 1, DNB, Nordea, Den Danske Bank, Handelsbanken.

Svar: Du må logge deg på Altinn og følge denne enkle oppskriften.

  1. Husk å være innlogget som privatperson og ikke som evt. firma hvis du driver næring fra før. Du kan endre dette i nedtrekksmenyen oppe til høyre når du er logget inn.
  2. Klikk på “Min meldingsboks” i menyen i øvre del av skjermen.
  3. Åpne Samordnet Registermelding ved å klikke på tittelen. Du vil også se navnet på det nye AS-et her.
  4. Klikk på “Signer” nederst til høyre på neste side

Svar: Når registreringen er klar til signering av styremedlemmer, får du/dere en melding på e-post både fra oss og fra Altinn direkte. Logg deg da inn på Altinn.no med passord fra MinID, Buypass eller med BankID. Se hvordan du får elektronisk innlogging.

Svar: Det er styret som skal signere i Altinn. Alle styremedlemmer får mail direkte fra oss og fra Altinn når dette er klart. Aksjonærer som ikke er med i styret trenger ikke å signere.

Svar: Ja, dette er svært vanlig for mindre aksjeselskaper. Merk at etter siste forenklingsarbeidet med aksjeselskaper, så slipper en å ha varemedlem, og kan følgelig starte AS med kun en person.

Svar: Ja, dette er ganske vanlig for å få inn ekstern kompetanse. Du kan når som helst endre styresammensetningen, og vi kan hjelpe deg med dette. Se selskapsendringer

Svar: Du får tilsendt din firmaattest pr post fra Brønnøysundsregisteret noen få dager etter at orgnummeret er blitt tildelt. Du kan også laste ned firmaattest selv, fra Altinn.

  1. Logg inn på Altinn og klikke på fanen “Skjema og tjenester”.
  2. I søkefeltet til venstre skriver du inn “firmaattest” og klikker på søkeknappen. Klikk deretter på linken “Firmaattest”.
  3. Gå videre ved å klikke på linken under “Hvor finner du tjenesten?”.
  4. Velg riktig firma fra nedtrekksmenyen.
  5. Kryss av for firmaattest, og klikk “Bestill”. Denne tjenesten er gratis.

Svar: Ja det kan du. Når du eier dine aksjer gjennom et holdingselskap slipper du å betale skatt på mottatt utbytte, og på gevinst ved salg av aksjene. Skattereformen som ble vedtatt med virking fra januar 2005, medførte at det ble innført skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført som medfører at selskaper ikke betaler skatt på mottatt utbytte eller skatt på gevinst ved aksjesalg.

Svar: Aksjekapitalkravet er satt ned fra 100.000 til 30.000. Revisjonsplikten er fjernet for de minste selskapene, det ikke lenger er et krav til at revisor skal godkjenne åpningsbalansen, din bankforbindelse kan gjøre dette. Det er ikke lenger et krav til varamedlem, man kan nå starte selskapet alene. Det er blitt mulighet for interim utbytte (uttak av utbytte i inneværende regnskapsår, men da må en revisor bekrefte dette). Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke etableringskostnader.

Svar: Vi kan hjelpe dere med å få søkt om D-nummer samtidig med registreringen. Det koster 1000 kroner pr D-nummer søknad, og vi kan ikke benytte Altinn for dette, så det vil ta ca 1 uke ekstra behandlingstid og gebyret fra Brønnøysund vil være på kr 6.797 og ikke 5.666.


Registrer AS kr. 1.850,- + mva.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no