Vedlikehold av LTD selskap

Eier du et NUF selskap med tilhørende LTD selskap i England? Det utenlandske LTD selskapet har plikter som må utføres for å unngå bøter og i verste fall sletting av foretaket. Har du benyttet en NUF leverandør hvor dette ikke gjøres vil vi hjelpe deg med vedlikehold av ditt LTD i England.

Har du stiftet NUF gjennom FirmaHjelp blir dette allerede tatt hånd om, da første år er inkludert i stiftelseshonoraret, og du vil bli påminnet om en evt. fornyelse i god tid før vedlikeholdsperioden er over.

Hva er inkludert i årlig vedlikehold?

Når vi skal utføre årlig vedlikehold av et Engelsk LTD-selskap med tilhørende NUF i Norge, registrerer vi oss som Company Secretary for selskapet. Dette gjøres for at vi skal kunne gjennomføre nødvendig forretningsførsel for ditt LTD. Denne forretningsførselen inkluderer:

  • Registrert adresse i England - Alle LTD-selskap plikter å ha en registrert adresse i England
  • Årsmelding - Samme dag som for registrering av ditt LTD, pliktes det årlig å sende inn årsmelding (Annual Return).
  • Årsregnskap - LTD-selskapet plikter å sende inn årsregnskapet til engelske myndigheter innen gitte frister. Vi oversetter deres norske regnskap og sender dette inn til engelske myndigheter.
  • Engelsk Skattefritak - For å slippe å betale skatt til England, må det fremskaffes et Engelsk skattefritak.

Hva må du gjøre?

FirmaHjelp håndterer alt mot Engelske myndigheter, men for å få gjort jobben vår er vi avhengig av at du holder oss informert. For at vi skal få gjort vedlikehold av ditt LTD selskap må du:

  • Betale det årlige vedlikeholdet
  • Informere om endringer i kontaktinformasjon, slik at vi kan komme i kontakt med deg ved behov (epost, telefon, adresse)
  • Sende oss ditt norske årsregnskap hvert år slik at vi får oversatt dette og rapportert det inn. Når tiden er inne for denne rapporteringen vil vi minne deg på dette (og du vil få påminnelser helt til vi har mottatt og rapportert dette korrekt).
  • Informere om endringer av eiere og eierandeler

Konsekvenser ved manglende vedlikehold

Dersom ditt LTD selskap ikke vedlikeholdes vil selskapet etter hvert bli slettet i England og i Norge. Dersom dette skjer hefter du personlig for ”selskapets” forpliktelser. Inntekten i perioden blir skattlagt som lønn. Du får ikke fradrag for kostnader. Du må tilbakebetale MVA. Har du mottatt trygdeytelser i perioden, kan du bli tiltalt for trygdesvindel. Samtidig vil du også få problemer i England. Eieren får automatisk bøter i størrelsesorden £100 - £1000. Det er en straffbar handling for eier av et LTD selskap å ikke vedlikeholde sitt selskap og en vil kunne bli stilt for retten i England for forholdet. Et LTD-selskap som ikke blir vedlikeholdt vil tilslutt bli slettet og alle eiendelene inklusive NUF’ets eiendeler vil da tilfalle Dronningen av England.

Usikker på din leverandør?

Vet du ikke om din leverandør gjør jobben sin? Bruk noen minutter for å finne ut om alt er i orden eller ikke. Det raskeste er å ringe oss på 22 00 80 70 så utfører vi en uforpliktende sjekk. Vi status på selskapet og hjelper deg med å tolke resultatet en får når en søker i Engelske registre.

Bestill vedlikehold av LTD

kr. 3 000,- + MVA.
Du mottar komplett dokumentpakke ferdig utfylt umiddelbart etter bestilling.

Selskapsinformasjon
Overtagelse av vedlikehold

Finn ditt Engelske orgnummer (åpner i nytt vindu)

Pris å betale:

kr. 3 000,- + MVA.

Jeg bestiller ved min signatur overtagelse av årlig vedlikehold for engelsk LTD selskap med all sin drift igjennom norsk NUF. Jeg faktureres kr 3000 eks mva inklusive 12 mnd vedlikehold. Jeg er inneforstått med at det vil kunne komme tillegg til denne prisen ved at selskapet har fått bøter som må betales, eller om selskapet er missligholdt av tidligere leverandør. FirmaHjelp vil informere om eventuelle tillegg før igangsettelse.FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no