10 trinn for å lykkes med eget firma

Det er en spennende tid. Du står gjerne på trappene til å komme i gang med ditt eget firma og du driver med informasjonsinnhenting. Det er ingen fasit på hva som skal til for å lykkes med eget firma, men vi ønsker å kommunisere noe av hva vi tror på. Lykke til.

Eksterne ressurser:
Altinn: Etablererguiden (PDF)
Altinn: Kan du, bør du? (PDF)

Du bør kjenne dine egne sterke og svake sider. Har du denne evnen, vil du kunne supplere på de områdene der du er svak: Hvis du for eksempel er en flink håndverker, men verken liker eller forstår økonomi og regnskap, så bør du finne noen som kan gjøre denne jobben for deg i stedet for å bruke mye tid og krefter på å forsøke å gjøre det selv.
Din tid er verdifull. Bruk den til å tjene penger på det du kan. Vår erfaring er at det også raskt bør tas stilling til valg av regnskapskontor som kan bistå videre i fra oppstart og sørge for at en har en god sparringspartner å diskutere med, samt få gode rutiner fra starten som sikrer riktige regnskap og rapporteringer.

Som nevt innledningsvis er det ingen fasit på hvordan lykkes. Men det er få selskaper som har fortalt oss at de hadde for mye informasjon før de startet. Det er selvfølgelig en avveiing mellom tidsforbruk og relevans av informasjonen du finner, men i disse dager finnes det veldig mye god informasjon lett tilgjenglig. Noen områder det kan være lurt å vært innom er som følger:

 • Bedriftsveilednignstjenesten til Altiinn er en gratis telefontjeneste hvor du kan få belyst veldig mange problemstillinger helt gratis. Disse treffer du på 800 33 840
 • Innovasjon Norge kan også hjelpe gründere både med etablerer kurs og mer spesifikk rådgivning
 • Tilbydere som FirmaHjelp gir også mye gratis og uforpliktende rådgivning ifm med et potensielt kundeforhold.Slike som oss vil kunne hjelpe deg med de mer pratktiske oppgavene som faktisk å lage kalkyler, forretningsplan, budsjetter etc
 • Lovverket: Les igjennom de viktigste lovtekstene. Relevante lover kan være: Aksjesloven, Bokføringsloven mflere. Alle lovene finner du på lovdata.no
 • Sett deg inn i de forskjellige støtteordninger som finnes for din virksomhet. Altinn har laget en god oversikt. Den er ikke utfyllende så det kan være lurt å foreta noen google søk i tillegg.
 • Finn ut om det er noen speselle tillatelser som kreves for din virksomhet. Du finner en del informasjon hos Altinn.
 • Diskutere med banken din. Dette bør du med fordel gjøre etter du har laget din forretningsplan, slik at du får overlevert et så strukturert arbeide som mulig.
 • Snakk med postensielle kunder, slik at du kan få testet ut ideen din på markedet.
 • Se i ditt nettverk om det er ressurser der som du kan benytte til sparring.

Når du skal etablere egen virksomhet, trenger du et dokument som beskriver forretningsideen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. Forretningsplanen er først og fremst et styringsverktøy for deg selv, men den er også nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Alle som skal satse penger må vite hva de begir seg ut på. Arbeidet med å utarbeide forretningsplanen vil være en viktig utviklingsprosess der du får gått gjennom alle sider av din forretningsidé. Gjennom forretningsplanarbeidet vil du få et mer realistisk bilde av ideen og den vil si noe om mulighetene i markedet. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.Det er nødvendig å foreta løpende revisjon av forretningsplanen etter hvert som forutsetningene endrer seg. Innholdet i forretningsplanen vil kunne være forskjellig avhengig av omfang, hva du skal holde på med, og dine prioriteringer i forhold til hva som er viktig å ha med i planen.

En forretningsplan bør inneholde:

 • Innledning med personopplysninger og virksomhetsopplysninger
 • Forretningsidé
 • Produkt/tjeneste og produksjon
 • Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
 • Markedsstrategi/markedsplan
 • Økonomi og budsjetter (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)
 • Kapitalbehov og finansiering
 • Organisering og administrasjon av virksomheten
 • Handlingsplan. Se Altinn sin guide om å lager forretningsplan

Hvilken pris skal du ta for ditt produkt/tjeneste? Dette spørsmålet er helt essensielt. Prisen på være en kombinasjon av hva markedet er villige til å betale, samtidig sikre at du får god nok inntjening til å dette dine kostnader og din tid. Her anbefaler vi å få hjelp av ett regnskapskontor eller andre som er gode på tall.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Ett budsjett simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller tape? Budsjettsimuleringer kan også gi deg noen a-ha opplevelser: Hvordan vil likviditeten din endres om du for eksempel korter ned kredittiden din fra 30 til 15 dager? Noen vil kunne sette opp budsjett selv. Er du usikker, bør du få hjelp. Vi kan hjelpe deg.

Et godt gjennomarbeidet regnskap det beste styringsredskapet du har i foretaket ditt. Ett godt regnskap er avhengig av riktig informasjon til riktig tidi riktige system. God orden og gode rutniner er avgjørende for å få ett brukervennlig og korrekt regnskap. Bruk litt tid i startfasen for å få gode rutiner og systemer for din regnskapsførsel: Finn et godt regnskapskontor som kan hjelpe deg med å legge opp en god kontoplan, Avklare hvilke rapporter du ønsker/trenger til hvilke tider, og utvikle gode rutiner som passer for deg og hva du ønsker å gjøre selv. En vanlig feil er at manger prøver å gjøre regnskapet selv, uten nødvending kunnskap. De investerer i ett regnskapsprogram, bruker mye tid og frustrasjon på å prøve og feile, tilslutt innser en at regnskapet ikke blir riktig og ender opp med å måtte levere alt til ett regnskapskontor som må begynne fra starten.

Mange tar lett på oppbevaring av kvitteringering. Husk at disse kvitteringerene er å regne som verdipapir. Disse gir deg fradrag og gjør at du ikke ender opp med å betale mer skatt enn nødvendig.

Det finner mange støttesystemer der ute. Noe er gode og noen er mindre gode. Blir du kunde hos ett regnskapskontor får du tilgang til mange av de nødvendigste støttesystemene som regnskap, faktura, lager, kundedatabase med mer. Uten å måtte ta store investeringer hverken til innkjøp, drift eller oppsett. De mest nytenkenede regnskapskontorene har disse systemene tilgjenglig for deg over internett, slik at du har alltid tilgang, og slipper backuprutiner.

En vanlig veil mange gründer gjør er at de ikke holder privat og bedriftens økonomi avskilt. Dette er er krav når du har en profesjonell selskapsform som AS eller NUF. Men vi anbefaler dette på det sterkeste også hvis du har valgt ett enkeltmannsforetak. Ikke bruk bedriftens midler til private regninger. Det vil medføren vesentlig høyere regnskapskostnad. Vurdere å sette opp en avsetningskontor for mva og arbeidsgiveravgift. hvor du overfører inngående mva når du fakturerer, og avsetter arbeidsgiveravgiften når utbetaler lønn, - på den måten holder du de pengene som du skal betale til myndinghetene avskilt fra din bedrifts finanskonto.

Det å drive egen virksomhet innbærer at en må utabeide en del dokumenter. Det være seg tilbud, avtaler, budsjetter, protokoller osv. Det finnes en mengde dokumentmaler som en gjerne kan bruke som ett utgangspunkt. Selvfølgelig krever bruk av dokumentmaler en viss kunnskap og det er ikke sikkert at dokumentmalene passer for ditt behov, men det kan være ett godt utgangspunkt. Se denne oversiktssiden som Altinn har laget hvor de har samlet en menge dokumentmaler for gratis bruk.

Mange leverandører ønsker å komme i kontakt med nyetablerte bedrifter for å selge sine tjenester. Noen tjenester kan være nyttige for deg, noen trenger du ikke og noen prøver seg på ren svindel. Bruk normalt folkevett, og vurder om du i det hele tatt ønsker å registere ditt telefon nummer hos Brønnøsundsregisteret. Gjør du ikke det vil du heller ikke bli oppringt av telefonselgere, som kan være en befrielse i seg selv.

Hva er sjansene for å lykkes?

Årlig registreres det rundt 30-35 000 nye bedrifter i Norge. Etter fem år er så mange som 50-60 prosent av disse avviklet! Pass på at du vet konsekvensene ved en mislykket satning før du hopper i det. Det kan være tøft å starte egen bedrift, og dermed også en større premie for de som lykkes. Det å starte egen bedrift er normalt resultatet av et solid stykke arbeid, basert på personlige og faglige forutsetninger, god orden og økonomistyring, ekstremt mye vilje og stor tålmodighet.

Viktige egenskaper hos en gründer

Personer som lykkes som gründere, og siden lykkes med egen virksomhet, har gjerne en del felles kjennetegn: De tar initiativ, og de liker å ha ansvar. De er åpne for nye ideer, og skaper og utvikler muligheter. De spør oftere hvorfor må det være slik, enn slik har vi alltid gjort det. De er optimistiske,nysgjerrige og tør å bryte mønstre. De har god selvtillit, og kjenner sine egne svake og sterke sider. De er utholdende, og gir seg ikke. De er gode lyttere til menneskers behov, og flinke til å bygge opp relasjonene til omverdenen. Men kort oppsummert lykkes de som legger ned mest tid og samtidig lærer av sine feil. For å prioritere egen virksomhet må man velge bort andre ting, ha dette med deg i din vurdering.

La oss hjelpe deg å starte firma

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no