Starte enkeltmannsforetak

Frigjør din tid og slipp frustrasjon med offentlige skjemaer. Bruk 5 minutter på å starte enkeltmannsforetak her, ingen andre selskapsformer har lavere inngangsbarriere.

1 200,- + MVA.

Tips: Det er gratis å registrere selskapet selv via Altinn.

Registrer enkeltpersonforetak kr. 1.200,- + mva.

  • Alle dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt, selskapet er klart til bruk på få dager.
  • Du kan endre og kvalitetssikre opplysninger undervegs, en rådgiver ringer når bestilling er mottatt.

Slik fungerer bestillingsprosessen

  • Vi kvalitetssikrer bestillingen og ringer deg opp for en gjennomgang.
  • Vi utarbeider dokumentene som kreves og laster dette opp til Altinn.
  • Du logger inn og signerer dokumentene i Altinn.
  • Brønnøysundregisteret behandler søknaden, og tildeler org.nummer.
  • Du mottar firmaattest fra Brønnøysundregisteret pr epost, og etter noen få dager også pr post

Dette bør du være klar over når du skal starte enkeltmannsforetak

Selskapsformen har for mange vært det naturlige valget å starte-firma på. Til tross for at enkeltmannsforetak har vesentlige dårligere skatteregime og sosiale goder enn alternative selskapsformer som aksjeselskap og NUF. Enkeltmannsforetak er også en selskapsform hvor eieren tar 100 % risiko som privatperson, da det ikke skilles mellom privat økonomi og selskapsøkonomi som i de andre alternative selskapsformene.

Har du vurdert aksjeselskap?

I 2013 fullførte regjeringen sin forenklingsprosess for norske aksjeselskap ved at de satte ned aksjekapitalkravet fra 100.000 til 30.000, og gjorde formalitetskravene mye enklere. Hovedgrunnen til denne forenklingen er regjeringens ønske om å legge til rette for at nyskapning skal ha de beste rammevilkår og størst mulig sjanse for å lykkes, og dette gjøres når virksomheten fortrinnsvis etableres som aksjeselskap. Enkelte vil hevde at selskapsformen enkeltmannsforetak har utspilt sin rolle, og tidspunktet for å starte AS har aldri vært bedre enn nå.

Registrer enkeltpersonforetak kr. 1.200,- + mva.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no