Fordeler med enkeltmannsforetak ...og dessverre en rekke ulemper

Vi sier det med en gang. Det er færre fordeler med enkeltmannsforetak, enn det er ulemper. Selskapsformen skiller ikke mellom deg som person og selve bedriften, det betyr 100 % risiko. Du kan heller ikke ansette deg selv og du går dermed glipp av sosiale goder som sykepenger, arb.ledighetstrygd m.m

Registrer enkeltpersonforetak kr. 1.200,- + mva.

Oppsummering av fordeler og ulemper

Du tar 100 %
personlig risiko

Det skilles ikke mellom selskapet og innehavers økonomi, noe som medfører at ved en mislykket satsning så vil innehaver måtte dekke alle forpliktelser fra sin privatøkonomi. Denne risikoen slipper man å ta hvis en velger å starte AS eller å starte NUF. Da vil din personlige risiko begrenses av de midler du velger å investere i prosjektet, og alle dine personlige verdier holdes utenfor.

Worst Case Senario er personlig konkurs

Skulle satsningen mislykkes og du ikke har midler privat til å dekke krav så vil du bli slått personlig konkurs. Husk at et selskap får flere typer forpliktelser selv om en ikke tar opp gjeld. Eksempler på dette er skatte- og avgiftskrav fra myndighetene, kundekrav og garantikrav, krav fra øvrige inngåtte avtaler som husleiekontrakter osv.

Dårlig
skatteregime

I et enkeltmannsforetak beskattes alt overskudd per 31.12 hvert år som om det blir bruk til privat forbruk (som lønn). Dette skjer selv om du ikke ønsker å ta ut alt overskudd. Velger du enkeltmannsforetak ender du opp med å betale mer skatt enn nødvendig i de tilfeller hvor du skal investere i din virksomhet, og da blir følgelig overlevelsessjansen redusert.

Høyere
trygdeavgift

Innehavere av ett enkeltmannsforetak må betale høyere trygdeavgift. Satsen pr. 2018 for enkeltmannsforetak er 11,14%, mens for vanlige lønnsmottakere er den kun 8,2% (Kilde:)

Ikke rett til minstefradrag på din private selvangivelse

Et av myndighetenes middel for å redusere skatten er minstefradraget som alle lønnsmottakere automatisk får. Dette utgjør i 2018 et fradrag på 45 % av din lønn, begrenset oppad til kr 97.610 (Kilde: Skatteetaten) Minstefradraget er gjerne justert opp hvert år, og forslaget til minstefradrag for 2014 er 42 % begrenset oppad til 84.150. Minstefradraget mottar du ikke som innehaver av et enkeltmannsforetak.

Dårligere sosiale rammevilkår

Når du er innehaver av et enkeltmannsforetak kan en ikke ansette seg selv, og da mister enn rettigheter som alle tar for gitt, som ikke rett på arbeidsledighetstrygd, redusert krav på sykepenger.

Mulighet for pensjonssparing

Etter pensjonsreformen, ble arbeidsgivere pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Denne sparingen gir fradrag på skatten, så en kan si at staten dekker 23 % av din pensjonssparing. Dette gir mulighet for eiere av egen virksomhet til å spare til egen pensjon med skattefradrag for bedriften.

Ikke krav
til aksjekapital

Det er ikke krav til egenkapital i et enkeltmannsforetak. I et aksjeselskap er det nå kun 30.000 i krav, mens i et NUF er det heller ikke krav til egenkapital. Dette gjør at inngangsbarrieren for et enkeltmannsforetak blir mindre enn ved et AS og likt som et NUF. Men det er viktig å forstå at aksjekapitalen kan brukes til å dekke virksomhetens kostnader, så det bør ikke sees på som en kostnad, snarere et sikkerhetsnett. Har du midler til 30.000 så anbefaler vi å starte aksjeselskap og har du ikke dette bør du heller vurdere å starte NUF selskap

Lavere
inngangsbarriere

Du kan stifte enkeltmannsforetak for kun kr. 4.032 (1.200 til Firmahjelp og 2.832 i gebyr fra Brønnøysundsregisteret). Velger du NUF, som ikke har de ulempene som ett enkeltmannsforetak har, vil du måtte ut med kroner 5.932, som kun er en økning på kr 2.367. (3 100 til Firmahjelp og 2.832 i gebyr fra Brønnøysundsregisteret) For å stifte AS må du ha tilgjengelig kr 30.000 til aksjekapital, men denne egenkapitalen kan du bruke til å dekke omkostningen på totalt 7.516 (1.850 til Firmahjelp og 5.666 i gebyr fra Brønnøysundsregisteret).

Slipper arbeidsgiveravgift på egen lønn

Bedrifter i Norge må betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Den er fortiden på 14,1 % av lønnen i tettbebygde strøk og lavere i grisgrente strøk. Arbeidsgiveravgiften tenker mange på som en kostnad, som en ikke får noe igjen for. Men det er viktig å være klar over at det er arbeidsgiveravgiften som gjør at du får minstefradraget og lavere trygdeavgift.

Generelt mindre
formaliakrav

Innehavere av enkeltmannsforetak har noe lavere formaliakrav enn eiere av NUF og AS. Alle må føre et regnskap, men eiere av enkeltmannsforetak slipper å sende inn årsregnskap, som kan koste ca 5.000 i året. Derimot får innehavere av enkeltmannsforetak en vesentlig mer komplisert personlig selvangivelse da en må både gi informasjon om privat økonomi og fylle ut egne skjemaer for næringsvirksomheten. Dette medfører også at du får et senere skatteoppgjør enn vanlige lønnsmottakere og du mister muligheten til å levere forenklet selvangivelse.

Enkeltmannsforetak blir diskriminert

– Jeg tror kun et fåtall av dem som eier sitt eget foretak virkelig forstår hvor dyrt det er. De selvstendige næringsdrivende burde engasjere seg mer for å få slutt på denne svært så urimelige forskjellsbehandlingen som har fått utvikle seg altfor lenge, sier Hegdahl.

Per Ole Hegdahl, NARF Kilde:
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, NARF
Per Ole Hegdahl


Registrer enkeltpersonforetak kr. 1.200,- + mva.

FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no