Registrere NUF

Registrer på 5 minutter. Alle dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt, selskapet er klart til bruk på få dager og inkluderer ett år vedlikehold av LTD

3 590,- + mva

Selskapsinformasjon:
Eiere/Deltagere:
Rollefordeling:

Legg først til personer, fordel deretter rollene her!

Aksjefordeling:

Antall aksjer per eier:

Pris å betale:

kr. 3 590,- + MVA.

Alle nødvendige dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt. For å registrere et NUF i Foretaksregisteret tilkommer det etterskuddsvis gebyr fra det offentlige. Se gjeldene satser.

Jeg faktureres kr 3590, - eks mva for denne tjenesten første år. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundsregistrene på kr 2832,-. Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et Engelsk Limited selskap med tilhørende filial i Norge, samt vedlikehold av Limited selskap, og ikke spesifikk rådgivning. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon.


Hjelp til bestilling?

Ring oss gjerne på tlf 22 00 80 70, vi står klare til å hjelpe deg. Vi vil uansett gå gjennom ordren med deg pr telefon før produksjon, slik at eventuelle feil og mangler vil bli rettet.

Sikker netthandel

All bestilling som krever betaling med bankkort/kredittkort foregår med en kryptert forbindelse verifisert av VISA og DIBS.

FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no