NUF eller AS fordeler og ulemper

NUF var en fantastisk mulighet for Norske gründere på 2000 tallet fordi man fikk samme rettigheter som AS, men til en betydelig lavere inngangsbarriere. Som en respons på den økende NUF populariteten satte myndighetene i gang en betydelig forenklingsprosess for AS. Samtidig har NUF slitt med økende mistillit blant banker, leverandører og kunder.

Registrer NUF-selskap kr. 3.590,- + mva.

# NUF AS Kommentar
Tillit blant banker, leverandører og kunder Nei Ja Flere banker vil ikke åpne bankkonto for et nyregistrert NUF. Vi anbefaler alle å sjekke dette før man bestiller et NUF-selskap.
Krav til aksjekapital Nei Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Gjelder nyetableringer. Skattefri omdanning fra NUF til AS benytter verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et.
Krav til revisjon av regnskapet Nei Nei (Fjernet for AS f.o.m mai 2011)
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Nei (Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013)
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor)
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013)
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Ja (Mulig for AS f.o.m mai 2012)
Årlig vedlikeholdskostnad for NUF i UK. Ja (3.450 pr år) Nei (AS skal årlig innrapportere aksjonærregisteroppgave, kalkuleres til ca. kr. 1000)

NUF eller AS?

Hvis en ikke har mulighet til å skaffe 30.000 som er aksjekapitalkravet for å starte AS, vil NUF være et godt alternativ. NUF har samme rammevilkår som AS, men med en betydelig lavere inngangsbarriere. Du trenger kun kr 3.590 (+ 897,5 til mva) + 2.832 til Brønnøysundsregisteret, som totalt blir et kontantutlegg på kr 7.319,4. Dette kan du kostnadsføre i bedriften og få igjen skattefritt (du har allerede skattet av de pengene som du bruker til å stifte NUF-et).

NUF passer når du...

  • Når du har en forretningside som du vil teste ut uten for mye kontantutlegg vil NUF være et godt alternativ. Du kan foreta en skattefri omdanning fra NUF til AS når du har fått spart opp tilstrekkelig egenkapital i selskapet.
  • NUF passer også godt som holdingselskap, da NUF-et er underlagt fritaksmetoden på samme måte som et Norsk AS. Dette gjør at du kan kjøpe og selge aksjer uten å komme i en skatteposisjon, før du velger å utbetale en evt. gevinst som utbytte. Et NUF slipper også årlig revisjon i tilfeller hvor en eier mer enn 50 % av aksjene i et revisjonspliktig selskap, mens et AS må gjennomføre årlig revisjon i dette tilfellet.
  • NUF har også en liten fordel i forhold til aksjeselskap når det gjelder interim utbytte (utbytte i inneværende regnskapsår). Et AS må ha bekreftelse av revisor dersom det skal utbetales et interim utbytte, et NUF slipper dette.
  • NUF passer også for de som ikke trenger lån og kreditter, og som har etablerte relasjoner med sine kunder og leverandører.

Registrer NUF-selskap kr. 3.590,- + mva.

FirmaHjelp AS
Oscarsgate 27
Bogstadveien 27B
0352, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no