Investeringsselskap får mindre skatt

Gjør dine aksjeinvesteringer gjennom et investeringsselskap og slipp skatt på gevinst ved aksjesalg og mottatt utbytte. Etabler et investeringsselskap og få inntil 39% mer investeringskapital i forhold til å investere i aksjer privat.

Vurderer du å starte investeringsselskap bør valget stå mellom aksjeselskap og NUF. Med de nye reglene for AS vil de fleste velge AS siden du nå kun trenger 30 000 kroner i egenkapital, i tillegg til at du kan bruke av denne egenkapitalen til å dekke registreringskostnaden.

Slik skaffer du deg skattefrie aksjeinntekter

Skattereformen som ble vedtatt med virkning fra 01.01.2005, medførte at det ble innført skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført, som til gjengjeld medfører at aksjeselskaper ikke lenger betaler skatt på aksjeutbytter og aksjegevinster. AS som investeringsselskap er beste alternativ for deg som vil starte investeringsselskap.

Skattefrie utbytter og gevinster kan reinvesteres for ytterligere verdiutvikling før beskatning skjer. Det er derfor etter skattereformen hensiktsmessig i de fleste sammenhenger å gjøre sine aksjeinvesteringer gjennom et investeringsselskap. Sett i forhold til å investere i aksjer privat vil et investeringsselskap kunne få 39% mer investeringskapital.

Viktig om fritaksmodellen

Det er viktig å merke seg at skattefritaket kun gjelder for aksjer hvor selskapet er registrert i EØS/EU området. Private aksjeselskaper/NUF selskaper som investerer i land utenfor EØS-området må betale 23% (2018) skatt av gevinsten ved salg og utbytte. Det er viktig å være oppmerksom på at mange av aksjene som handles på Oslo Børs er registrert hjemmehørende utenfor EØS området. Dette gjelder f.eks. Frontline og Subsea7.

La oss hjelpe deg å starte firma

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no