Unngå 5 klassiske gründerfeil

Når man skal starte egen bedrift for første gang er det mange feil man garantert kommer til å gjøre - og det er greit. Det man ønsker er å ta gode valg rundt det som betyr noe, og som ikke er så enkelt å rette opp i etterkant. Vurder om våre erfaringer med etablerere kan gi deg noen tanker på hva du ønsker å unngå av klassiske gründerfeil.

Eksterne ressurser:
Altinn: Etablererguiden (PDF)
Altinn: Kan du, bør du? (PDF)

1. Forstå rammevilkårene, og velg rett selskapsform

Den vanligste feilen førstegangsgründeren gjør, er å starte egen bedrift uten å være klar over hvilke rammevilkår selskapsformen gir, eller om det finnes andre og bedre alternativer. Dette skyldes i stor grad mangel på informasjon, og FirmaHjelp prøver å rette på dette ved å ikke bare selge selskapsetableringer, men også informere om fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene. Generelt anbefaler vi alle å starte AS fordi aksjeselskapet er Norges beste og mest anerkjente selskapsform. Men dersom man ikke har nødvendig egenkapital (30 000) kan man også starte NUF for deretter å omdanne til AS skattefritt når man har opparbeidet nok egenkapital.

Finn ut mer: 3 selskapsformer alle bør kjenne til

2. Organiser ditt eierskap riktig

Når du har funnet riktig selskapsform for din virksomhet bør du vurdere hvordan du skal strukturere ditt eierskap slik at du får best handlefrihet ved en suksess. Hvis du strukturerer din virksomhet som et holdingsselskap øker handlefriheten din hvis du skal utvikle flere virksomheter, hvis driftsselskapet deler ut utbytte eller skal selges. Alle gründere som starter egen bedrift har tro på forretningsideen sin, og hvis man tror at selskapet kan bli verdt millioner i fremtiden og kanskje skal selges, bør en vurdere å etablere en struktur med ett holdingselskap så tidlig som mulig.

Finn ut mer: Holdingselskap gir mer handlefrihet

3. Registrer firmaet tidlig, slik at alle kostnader blir med

Gründeren venter ofte med å etablere eget firma til tjenesten eller produktet skal selges. Det medfører at eventuelle kostnader i planleggingsfasen og forprosjektet ikke kan tas med i regnskapet for selskapet, da kostnadene forekom før selskapet ble etablert. Siden selskapets kostnader medfører mindre skatt, vil det være smart å etablere firmaet så snart man har besluttet at man faktisk skal starte firma, og ikke nødvendigvis vente til alle planer er lagt. FirmaHjelp tilbyr komplette registreringspakker for de tre mest populære selskapsformene til fastpris.

Kom i gang med å starte AS, starte NUF eller enkeltmannsforetak

4. Skaff deg regnskapsfører dersom du ikke har kompetanse

Det å drive et selskap, uansett selskapsform, krever at man har god oversikt over selskapets økonomi. Flere forutsetninger bør være på plass for å få den ønskede oversikten. En svært viktig faktor er å ha oppdaterte og korrekte regnskap tilgjengelig. Det er ingen ting i veien for at du selv kan føre selskapets regnskaper, men det er i den sammenheng viktig å være klar over at det er et omfattende regelverk som skal håndteres. Har du ikke helt oversikt over dette, anbefaler vi at du i en eller annen form benytter regnskapsfører som enten tar hele eller deler av regnskapet, eller gjennomgår dette med deg.

5. Gjør godt forarbeid - hold orden og fokus

Det er hardt å starte egen bedrift, og dermed også en større premie for de som lykkes. Det å starte egen bedrift er normalt resultatet av et solid stykke arbeid, basert på personlige og faglige forutsetninger, god orden og økonomistyring, ekstremt mye vilje og stor tålmodighet. En undersøkelse på oppdrag fra DNB og Ellen Dokk-Holm viser at penger og kapital, nødvendig kompetanse og en god forretningsidé er det flest mener skal til for at de skal kunne etablere sin egen bedrift. Bare 2 prosent mener at hardt arbeid må til.
Vi ønsker deg lykke til.

Se også 10 trinn for å lykkes med eget firma

La oss hjelpe deg å starte firma

FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no