NUF selskap totalpakke

Vår totalpakke inneholder det du trenger når du skal etablere et NUF selskap, uten skjulte kostnader eller mangler. Du betaler kun 3.590 eks mva til oss, og så tilkommer det et gebyr fra Brønnøysundsregisteret på kr 2.888 noen uker etter du har mottatt organisasjonsnummeret.

Registrer NUF-selskap kr. 3.590,- + mva.

Totalpakken inneholder

  • En gjennomgang av din ordre, slik at feil/mangler oppdages
  • En total dokumentpakke på 33 sider tilsendt på epost
  • Stiftelse av et Engelsk LTD selskap
  • 1 års Engelsk adresse med postvideresending
  • 1 års vedlikehold av det engelske LTD selskapet
  • Protokoll fra generalforsamling (for stiftelse av Engelsk selskap).
  • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling (for opprettelse av Norsk filial)
  • Vedtekter for selskapet (generelle vedtekter)
  • Samordnet registermelding til Brønnøysund og oversettelse av protokoller og vedtekter
  • Tilbud om løpende vedlikehold for kun kr 3.450 pr år, i god tid før utløpet av 12 mnd perioden
Alle forpliktelser til Engelske myndigheter inkludert i prisen. FirmaHjelp utfører disse i 1 år fra stiftelsesdato. Etter dette koster vedlikeholdet kr. 3 450,- per år og blir fornyet automatisk, men selvfølgelig uten bindingstid fra oss. Vær oppmerksom på at vedlikeholdet må utføres så lenge en har ett NUF, enten av oss, andre leverandører, eller av deg selv.

Er et NUF selskap anbefalt for meg?

Generelt anbefaler vi å starte AS, da fordelene til et NUF selskap sett i forhold til et aksjeselskap er begrenset. Det er ikke krav til 30 000 i egenkapital med NUF selskap, men dette er også noe av årsaken til at NUF ikke har den samme anerkjennelsen som AS, noe som gjør seg spesielt gjeldene ved behov for lån og kreditt.

Dersom du ikke har 30 000 til aksjekapital for å etablere et AS så vil NUF være et godt valg. Du kan alltids komme i gang med et NUF i dag, for deretter å foreta en skattefri omdanning fra NUF til AS når du har opparbeidet deg nok egenkapital. Skattfri omdanning gjøres normalt av din regnskapsfører med bistand fra en Revisor som må godkjenne åpningsbalansen.

Registrer NUF-selskap kr. 3.590,- + mva.

FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no